fbpx
 

ArtykułyZalety oraz wady upadłości konsumenckiej

11 luty 2021

Zalety oraz wady upadłości konsumenckiej

Niewątpliwie, upadłość konsumencka to skuteczny sposób na wyjście z długów oraz szansa na ,,nowe życie’’ bez zobowiązań finansowych. Należy natomiast pamiętać, iż cała procedura  upadłościowa posiada również wady. Aby rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości prezentujemy zalety oraz wady upadłości konsumenckiej.

Do zalet możemy zaliczyć:

 • Zawieszenie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego – wszelkie postępowania sądowe oraz egzekucje komornicze zostają umorzone z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 • Rozłożenie części zobowiązań na dogodne raty – ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, biorąc pod uwagę również ich potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli upadły będzie prawidłowo wykonywał ustalony plan spłaty, może liczyć na oddłużenie, czyli umorzenie części lub całości zobowiązań. Możliwe jest również całkowite oddłużenie bez ustalania planu spłaty, natomiast dotyczy to jedynie wyjątkowych sytuacji.
 • Oddłużenie – upadły zostaje oddłużony z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań. Zobowiązania upadłego, które objęte były postępowaniem upadłościowym nie będą już egzekwowane przez wierzycieli.
 • Zawieszenie działań firm windykacyjnych – upadły nie musi już obawiać się działań firm windykacyjnych. Działania firm windykacyjnych ustają z momentem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 • Zatrzymanie rosnących odsetek – od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mają możliwości dalszego naliczania odsetek od niezapłaconych należności, co powoduje, iż dług dalej nie wzrasta.
 • Wykreślenie z rejestru dłużników – z momentem umorzenia niespłaconych należności upadłego konsumenta sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Brak konieczności posiadania majątku – nawet jeżeli dłużnik nie posiada jakiegokolwiek majątku może ogłosić upadłość konsumencką.
 • Spokój i komfort psychiczny – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadłego w kontaktach z wierzycielami reprezentuje syndyk, co niewątpliwie wpływa na komfort psychiczny upadłego. Przede wszystkim upadły nie jest nachodzony przez komorników oraz windykatorów. Upadły po zakończeniu postępowania upadłościowego ma szansę na wyjście z pętli zadłużenia oraz nowe, lepsze życie.

Wady upadłości konsumenckiej:

 • Utrata majątku – jest to niewątpliwie największy minus oddłużania. Syndyk, aby zaspokoić wierzycieli spienięży cały majątek dłużnika. Osoby posiadające ruchomości oraz nieruchomości muszą być przygotowane na ich utratę.
 • Zajęcie dochodów upadłego – dochody dłużnika w części podlegającej zajęciu wchodzą w skład masy upadłości, co wiąże się z tym, iż będą one rozdysponowane przez syndyka.
 • Brak możliwości zaciągnięcia kredytu – osoba, której została ogłoszona upadłość konsumencka przez cały okres spłaty zobowiązań nie może zaciągać nowych zobowiązań.
 • Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości- jeżeli małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a małżonek dłużnika może dochodzić swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego jako jeden z wierzycieli.
 • Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu – umorzeniu nie podlegają zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
 • Długotrwała oraz złożona procedura upadłości konsumenckiej – należy być przygotowanym, iż w niektórych przypadkach proces upadłości konsumenckiej może trwać klika lat.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish