fbpx
 

ArtykułySkarga Pauliańska

6 kwiecień 2021

Skarga Pauliańska – jaki ma wpływ na postępowanie upadłości konsumenckiej

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na postępowanie upadłości konsumenckiej ma Skarga Pauliańska, należy wyjaśnić co się pod tym pojęciem kryje.

Zgodnie z art. 527 kodeksu cywilnego:

Skarga pauliańska – actioPauliana

  • 1.

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

  • 2.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

  • 3.

Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

  • 4.

Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Przepisy, które obowiązywały do marca 2020r. prawomocny wyrok wydany w oparciu o art. 527 k.c. lokowały wśród negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości. W obecnym stanie prawnym przepisu takiego nie ma. Nie oznacza to jednak, że Skarga Pauliańska nie ma żadnego wpływu na postępowanie upadłościowe.

Po pierwsze: jeśli nie upłynął jeszcze 5 letni termin od tzw. czynności probacyjnej, czyli tej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, to Syndyk w toku postępowania upadłościowego również może wytoczyć w imieniu masy upadłości powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną.

Po drugie: Sąd zbada czy czynność objęta Skargą może stanowić element celowego doprowadzenia do niewypłacalności dłużnika lub istotnego zwiększenia jej stopnia. W takim przypadku Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty i umorzyć postępowanie bez oddłużenia.

Dlatego też należy zawsze skorzystać z pomocy profesjonalisty w ocenie swojej sytuacji przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish