fbpx
 

ArtykułyWyłudzenia kredytów, sprawy karne – wpływ na postępowanie upadłości konsumenckiej

14 kwiecień 2021

Prowadzenie postępowania karnego lub karnoskarbowego nie jest przesłanką negatywną do samego ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnika. Nawet zapadły już w przeszłości wyrok nie uniemożliwia wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sąd rozpoznając wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest w żaden sposób zobowiązany do badania czy dłużnik był w przeszłości karany.

Fakt bycia karanym może mieć jednak wpływ na ukształtowanie się planu spłaty dłużnika wobec wierzycieli. Jeśli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, sąd może odmówić ustalenia planu spłat, a tym samym oddłużenia upadłego dłużnika (mimo przeprowadzenia całości postępowania tj. sprzedaży całego posiadanego przez dłużnika majątku). Najczęściej do czynienia z celowym pogłębianiem niewypłacalności dłużnika mamy w sytuacji przestępstwa wyłudzenia kredytu (jednak nie zawsze popełnienie takiego przestępstwa będzie miało negatywne konsekwencje w obliczu postępowania upadłościowego).

Ponadto należy również wskazać, że zadłużenie wynikające z obowiązku naprawienia szkody orzeknięte przez sąd karny nie podlega umorzeniu.

Za każdym razem badać zatem należy sentencję wyroku karnego oraz jego uzasadnienie, tak aby zorientować się czy w Państwa przypadku wyrok karny może w jakiś sposób rzutować na całość postępowania upadłościowego.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish