fbpx
 

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUGUpadłość konsumencka
członka zarządu spółki

Czy udziałowiec spółki z o.o. może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba posiadająca udziały w spółce (spółkach) z o.o. jak najbardziej może ogłosić upadłość konsumencką. Należy pamiętać o zasadzie, że wnioskodawca nie może być przedsiębiorcą.

Oczywiście udziały w spółce z o.o. stanowią składnik majątku upadłego, zatem syndyk zajmie się ich sprzedażą, a kwota uzyskania ze sprzedaży udziałów wejdzie do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Jeśli syndykowi nie uda się sprzedać udziałów w spółce z o.o., to wówczas jest możliwość ich wyłączenia z masy upadłości. To oznacza, że niejako wrócą one do upadłego.

Czy członek zarządu spółki z o.o. może ogłosić upadłość konsumencką?

Członek zarządu –  obecny, czy też były – może ogłosić upadłość konsumencką. Aby ogłosić upadłość ww typu, wnioskodawca nie może być przedsiębiorcą. Należy pamiętać, że jeśli członek zarządu spółki z o.o. ma status upadłego konsumenta, syndyk będzie zajmował jego wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w spółce.

Dla członka zarządu spółki z o.o. możliwość uzyskania oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej może okazać się bardzo istotna. Zgodnie bowiem z art. 299 Kodeksu spółek handlowychjeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członkowie zarządu tej spółki odpowiadają za długi spółki bez ograniczenia CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM. Nowela przepisów upadłościowych, która weszła w życie 24 marca 2020r. wprowadziła korzystne zmiany dla członków zarządów spółek z o.o., dopuszczając możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką, tym  którzy nie złożyli w terminie wniosku o upadłość zarządzanej spółki.

Należy pamiętać, że czym innym od bycia członkiem zarządu spółki z o.o. jest bycie udziałowcem tej spółki.

ARBITRAL AWARDSDefining success together

We are perfectly placed to take you through a complete range of services.

By cooperating with over 100 lawyers across the region, our original values remain an integral part of our philosophy and approach to client work.

CHAMBERS MEMBERSSpecialised expertise

Our team is proud of their extensive experience in dealing with the ICSID and UNCITRAL arbitration.

We regularly deal with bankruptcy and reorganisation proceedings and related litigation, recognition of foreign judgements and arbitral.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish