fbpx
 

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG Upadłość konsumencka
osoby prywatnej

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie przed Sądem mające na celu umorzenie całości lub części zobowiązań osoby fizycznej.

Upadłość konsumencka osoby (prywatnej) fizycznej to najogólniej rzecz ujmując, upadłość osoby, która w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie prowadzi działalności gospodarczej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie wystarczy zawieszenie prowadzenia działalności a całkowite wykreślenie z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (o ile kiedykolwiek starający się o upadłość był tam wpisany). Można się o nią starać jednak nawet dzień po zamknięciu działalności gospodarczej i wykreśleniu z CEiDG.

Warunkiem koniecznym dla złożenia wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność potencjalnego upadłego. Z niewypłacalnością mamy do czynienia gdy dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań. Co istotne i warte podkreślenia, według obecnie obowiązujących przepisów, do zadłużenia mogło dojść nawet przez niedbałe lub lekkomyślne działanie konsumenta. Powód popadnięcia w zadłużenie nie będzie miał znaczenia dla samego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, będzie jednak istotny na kolejnym etapie tej procedury tj. przy ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Istotne jest to aby do zadłużenia nie doszło w sposób celowy, wówczas Sąd odstąpi od ustalenia planu spłaty i nie umorzy zobowiązań upadłego.

Eureka-Restrukturyzacje Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
tel. +48 608 088 555
konsultacje@eurekarestrukturyzacje.pl
NIP 8522599514, REGON 321278439
KRS 0000434205

pl_PLPolish